Succesvolle samenwerking OCMW- CAW rond preventieve woonbegeleiding

03 Oktober 2017

Succesvolle samenwerking OCMW- CAW rond preventieve woonbegeleiding

?De OCMW-raad van september evalueerde na één jaar de samenwerking met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) rond de woonbegeleiding van kwetsbare huurders die hun woning dreigen te verliezen bvb. omwille van huurachterstal, samenlevingsproblemen of omwille van een ontwrichte relatie huurder-verhuurder.  Het CAW gaat preventief - wat wil zeggen vóór dat het vredegerecht een vonnis heeft uitgesproken - op zoek naar een oplossing tussen de huurder en de verhuurder.   De problematiek is onderschat want in Ninove wordt het OCMW om de 3-4 dagen geconfronteerd met een dreigende uithuiszetting.

2014  113 oproepen (bvb. telefonisch of aan het onthaal)
2015  114 oproepen
2016  93 oproepen

Daarnaast brengt het vredegerecht van Ninove het OCMW op de hoogte van op til zijnde vonnissen. Het is hier dat de samenwerking tussen het OCMW en het CAW volop speelt. Het OCMW vraagt aan het CAW om contact te leggen. Van de 76 gevallen tijdens vorig jaar slaagt het CAW erin om bijna 75% van de situaties te bereiken. Voorheen bereikte het OCMW amper 1 op de 10 gevallen.

OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer is tevreden met de samenwerking. "De aanpak van het CAW werkt. Ze slagen er niet enkel om de mensen te bereiken, in zo'n 40% wordt ook een begeleidingstraject opgestart. En in zo'n 1 op de 3 gelopen begeleidingen werd inmiddels een uithuiszetting vermeden. In de gevallen dat de woonst effectief moet verlaten worden, vond het CAW steeds een gepaste oplossing om dak- en thuisloosheid te vermijden. We mogen spreken van een succesvolle samenwerking tussen het OCMW en het CAW."

De OCMW-raad besloot om de samenwerking voor onbepaalde duur aan te gaan, met een jaarlijkse evaluatie. Het OCMW van Ninove stelt jaarlijks 25 000 euro aan het CAW ter beschikking, die op haar beurt een halftijdse woonbegeleider voorziet.