Tankslag op komst!

15 December 2015

Tankslag op komst!

?Heeft ooknog

u een oude stookolietank onder de grond steken? Neem dan alvast contact op met de stad, want er komt een 'tankslag' of groepsaankoop voor de verwijdering van oude stookolietanks.

Oude ondergrondse stookolietanks vormen een ernstig risico voor eigenaars: bij lekken kan de saneringskost voor het verwijderen van stookolie vele keren hoger oplopen dan het verwijderen of neutraliseren van de tank. Stad Ninove neemt dan ook deel aan de groepsaankoop voor de verwijdering van stookolietanks die intercommunale SOLVA organiseert. "Met die zogenaamde 'tankslag' wordt een collectieve sanering georganiseerd, wat uiteraard de kosten voor de eigenaar drukt," vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel.

Gemeenteraadslid Stijn Vermassen is lid van de Raad van Bestuur van Solva en verwelkomt het initiatief: "Als intercommunale heeft Solva de knowhow en de slagkracht om een dergelijke groepsaankoop te organiseren."

De precieze modaliteiten van de groepsaankoop zijn nog niet bekend. Geïnteresseerden kunnen zich wel alvast aanmelden bij de dienst Leefmilieu ([email protected]) en worden gecontacteerd zodra de details van de groepsaankoop bekend zijn.