Tevreden Tavernestraat

04 Juni 2015

Tevreden Tavernestraat

Tevreden reactiesTavernestraat

in de : het eenrichtingsverkeer dat werd ingevoerd naar aanleiding van de bouwwerven in de buurt werpt zijn vruchten af.

Naar aanleiding van de bouwwerken door Ninove Welzijn en IKORN voerde het stadsbestuur beperkt eenrichtingsverkeer in de Tavernestraat in, voorlopig via een tijdelijk politiereglement. Aanvankelijk kwamen enkele negatieve reacties binnen omwille van de omrijfactor die het eenrichtingsverkeer voor automobilisten betekent, maar na enkele weken kan de maatregel op brede goedkeuring rekenen.

"Om de wijk te bereiken moet je nu met de wagen inderdaad wel wat omrijden, maar de chaos van vroeger waarbij het verkeer af en toe ronduit geblokkeerd zat ter hoogte van de aansluiting op de Weggevoerdenstraat is grotendeels verdwenen, wat een positieve zaak is voor de fietsers," vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel, "Bovendien is het sluipverkeer via de Tavernestraat afgenomen."

In het najaar komt er een buurtvergadering om de situatie te bespreken met de omwonenden, maar op basis van de huidige positieve reacties zal een definitieve invoering wellicht goed onthaald worden. "Eens de bouwwerken van Ninove Welzijn en Ikorn achter de rug zijn moeten we wel bekijken hoe we de snelheid van de wagens onder controle kunnen houden," vertelt Vande Winkel, "bovendien kan ook de aansluiting op de Weggevoerdenstraat beter georganiseerd worden zodat wagens die linksaf richting Dreef moeten gescheiden worden van wagens die rechts richting Denderhoutem moeten."

Een stad besturen doe je niet over de hoofden van de mensen heen, maar samen met de mensen, met de Ninovieters. Zeker als het over mobiliteit gaat. Dat is het uitgangspunt van schepen Vande Winkel vanaf de eerste dag van zijn mandaat en om die reden worden dergelijke maatregelen in overleg met de buurt besproken vooraleer een definitieve beslissing valt. "In de Tavernestraat zijn de bouwwerken wel een uitstekende gelegenheid om de maatregel op proef in te voeren," vertelt Vande Winkel, "Dat heeft het voordeel dat de buurtbewoners de positieve effecten van die maatregel kunnen ervaren."

Bestuurslid Karolien Van Overwaelle woont in de buurt en noemt de afname van het sluipverkeer over de Tavernestraat spectaculair: "De drukte in de Tavernestraat is fors afgenomen omdat de sluiproute voor wie richting Okegem wil vanuit het centrum onmogelijk gemaakt werd, wat het comfort en de veiligheid van fietsers ten goede komt."