Tewerkstelling voorop in toewijzing gronden bedrijvenzone Appelterre-Outer

21 Januari 2015

Het Ninoofs stadsbestuur zet radicaal in op duurzame tewerkstelling bij de toewijzing van de gronden voor de ambachtelijke zone Appelterre-Outer. Groen-bestuurslid Joachim De Maeseneer vindt de keuze een voorbeeld van goed bestuur. De gemeenteraad keurde het voorstel van schepen van Ruimtelijke Ordening Tania De Jonge voor de toewijzingscriteria voor de gronden in december goed. Die toewijzingscriteria zijn in alle opzichten gebaseerd op het algemeen belang. "De gronden worden immers niet zo maar aan de hoogst biedende verkocht maar worden toegewezen via een puntensysteem waarbij diverse factoren een rol spelen," verduidelijkt Groen-bestuurslid Joachim De Maeseneer. Bedrijfszekerheid en werkgelegenheid vormen de twee grootste criteria.

Bedrijven die in belangrijke mate zonevreemd en dus op termijn in hun toekomst bedreigd zijn, zullen meer dan een streep voor hebben in de toewijzing van de gronden. "Op die manier stelt het stadsbestuur de bestaande werkgelegenheid zeker," vertelt De Maeseneer, "maar het aantal arbeidsplaatsen telt in de algemene beoordeling eveneens mee, zodat ook in tweede instantie de werkgelegenheid voorop staat in de toewijzing van de gronden".

Met dat tweede criterium wil de stad voorkomen dat bedrijvigheid die veer ruimte in beslag zonder daarvoor veel werkgelegenheid te bieden zoals overslagbedrijven haar weg vindt naar de ambachtelijke zone.  

De criteria houden bovendien ook rekening met bedrijven die nu reeds op de site gevestigd zijn maar wensen uit te breiden. Tot slot speelt ook de vraag of bedrijven hinderlijk zijn voor de omgeving een rol in de toewijzing van de gronden.