Trage reactie van AGB DN op asbestmelding valt niet goed te praten

18 September 2011

Trage reactie van AGB DN op asbestmelding valt niet goed te praten

In de pers verschenen voorbarige berichten over een mogelijke oplossing voor de asbestvervuiling in het Ninoofse stadspark. Gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel wil het advies van de Openbare Vlaamse Afval Maatschappij (OVAM) afwachten: "Groen! vindt enkel een oplossing van het probleem aanvaardbaar die volledig conform het definitieve advies van OVAM is". Ondertussen werden in de gemeenteraad al vragen gesteld over de verantwoordelijkheid van het AGBDN (Autonoom Gemeentebedrijf Diensten Ninove), dat de werken deels zelf heeft uitgevoerd, deels heeft gesuperviseerd. Raadslid Vande Winkel ergert zich aan de persmededeling die in juli hierover door de stad verspreid werd. Daarin stond het volgende te lezen: "Alle factoren wijzen er op dat de vervuiling historisch is, en niet te wijten aan menselijke fouten (noch van de aannemer, noch van werknemers van het AGB DN en/of de stad)". "In de studie van Ecorem, de firma die enkel de ernst van de vervuiling onderzocht, staat enkel te lezen dat de vervuiling

vermoedelijk historisch was, zonder enige argumentatie," benadrukt Vande Winkel, "Zelfs indien een doorgedreven onderzoek zowel de aannemer als het AGB DN van directe verantwoordelijkheid ontslaat, blijft het onbegrijpelijk dat noch de aannemer, noch het AGB DN als toezichthouder op de werkzaamheden de vervuiling heeft opgemerkt. Ook de zeer trage reactie van het AGB DN op de meldingen van asbestvervuilingen valt gewoon niet goed te praten."
Groen! voorzitter David Vanbellingen begrijpt de uiterst makke voorstelling van zaken in het persbericht van de stad niet. "Stel dat je je tuin laat heraanleggen, en je stelt achteraf vast dat er asbest tussen de aangevoerde grond zit, dan stel je je toch ook ernstige vragen als zowel de aannemer als de tuinarchitect beweert geen fouten gemaakt te hebben?"