Trage wegen deel II

21 Januari 2015

Trage wegen deel II

Op de gemeenteraad van november ging de stad voor de tweede keer een samenwerkingsakkoord aan met vzw Trage Wegen voor het opmaken van trage wegenplannen. Met deze overeenkomst zullen alle trage wegen op grondgebied Ninove binnenkort in kaart gebracht zijn. De eerste overeenkomst besloeg de Leader-gemeenten Denderwindeke, Nederhasselt, Lieferinge, Aspelare en Voorde. De inventaris en de plannen werden dit jaar opgemaakt. Voor 2015 komen al de andere deelgemeenten en de binnenstad aan bod. Belangrijk is dat de stad op die manier een globale visie ontwikkelt rond haar trage wegen. "In die plannen wordt immers bepaald welke trage wegen functioneel zijn en een meerwaarde kunnen hebben voor de zachte weggebruikers. Ze vormen de basis voor een onderhoudsplan, voor herwaardering in de vorm van een heraanleg of zelfs een eventuele heropening," vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel.

Deze globale visie is ook een voorwaarde voor subsidiëring door de provincie, die 40% subsidieert voor de herinrichting van trage wegen en 60% voor bewegwijzering. "Er kruipt veel tijd in het ontwikkelen van die trage wegenplannen," zegt Vande Winkel, "maar de vraag vanuit de provincie naar een totaalvisie is uiteraard logisch. Voor de stad betekent het bovendien dat we ons voorziene budget van 350.000 euro kunnen zien stijgen tot een half miljoen euro."

Voor het opstellen van een inventaris rekent de stad daarbij op de hulp van vrijwilligers. Voorzitter Jordy De Dobbeleer en bestuurslid Luc Barbé zetten in het verleden al mee hun schouders rond een project in Meerbeke en kijken uit naar het nieuwe project: "We hebben met een aantal mensen al een deel van de Meerbeekse trage wegen geïnventariseerd. Met dit project zal ook de rest van Meerbeke aan bod komen. Op termijn moet dit uitmonden in een prachtig wandelnetwerk van baantjes en kasjkes. Zo loopt er een officiële buurtweg tussen Meerbeke en Roosdaal die we heel graag open willen zien. Wandelen in een prachtige groene vallei met zichten op Neigem- en Berchembos. Binnenkort realiteit?"

De Dag van de Trage Weg, georganiseerd door de werkgroep Nederhasselt Natuurlijk en de stad Ninove, bracht een pak volk op de been. Een mooi sfeerverslag van die zomerse 18de oktober door VILT-PlattelandsTV vind je hieronder.