Trage Wegen deel II van start

18 Mei 2016

Trage Wegen deel II van start

  Stad Ninove maakt werk van de resterende deelgemeenten (Pollare, Okegem, Meerbeke, Neigem, Appelterre-Eichem, Outer en Ninove zelf) inzake trage wegen. Bekommerd om de toestand en toegankelijkheid van een trage weg in jouw buurt? Kom dan zeker naar één van de overlegmomenten om jouw mening te laten horen! Voor de Leader-gemeenten Nederhasselt, Aspelare, Voorde, Lieferinge en Denderwindeke zijn de tragewegenplannen al afgerond, maar met dit tweede luik maakt de stad haar ambitie waar om binnen deze legislatuur het hele grondgebied in kaart te brengen en voorstellen voor de toekomst uit te tekenen. "Met die doelstelling zijn we overigens redelijk uniek: de meeste steden en gemeenten maken enkel werk van een paar deelgemeenten, maar Ninove zal eind dit jaar tragewegenplannen hebben voor het hele grondgebied. Op basis van die tragewegenplannen kan de stad rekenen op subsidies van de provincie voor de opwaardering van het netwerk en kan werk gemaakt worden om verwaarloosde trage wegen opnieuw structureel in het onderhoud te steken," vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel, "Beide aspecten worden wel een werk van lange adem. Sommige wegen vragen slechts een eenmalige passage van de groendienst om overgedragen te worden aan de firma die het structureel onderhoud doet, maar andere wegen zijn zo sterk overwoekerd dat er flink wat werk is om die overdracht te kunnen doen. Ook grotere ingrepen om verdwenen wegjes opnieuw in gebruik te nemen vragen overleg met de eigenaars of aangelanden."

OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer is al enkele jaren actief in de problematiek van de trage wegen: "Het thema leeft bij onze inwoners en het stadsbestuur kon rekenen op de hulp van vrijwilligers om de trage wegen in kaart te brengen. De inspraak die nu georganiseerd wordt bij het opstellen van de concrete tragewegenplannen ? die in kaart brengen welke wegen opnieuw opengesteld moeten worden ? is de logische uitloper hiervan. Voor Meerbeke heb ik alvast een pak voorstellen klaar: zo lopen er enkele in onbruik geraakte of afgesloten wegjes tussen het Berchembos en het Neigembos, maar ook in de groene zone achter de Eggerstraat-Zuid en de Bodemstraat, in een werkelijk prachtig valleitje. Als je hier enkele wandelverbindingen opnieuw zou creëeren, verbindt je letterlijk de twee bossen op een mooie manier. Ook in de Vriezenbos en ten noorden van de Brusselsesteenweg liggen (nu nog?) overwoekerde verbindingen naar het Neigembos en de bunkers tussen Meerbeke en Pamel, kansen voor dichtbij wandelingen op een boogscheut.?"

Alle kaartenmateriaal voor de betrokken deelgemeenten vindt u op www.tragewegen.be/ninove. Wie goed voorbereid aan de discussie wil deelnemen heeft dus wat huiswerk te doen, maar dat is zeker niet noodzakelijk om deel te nemen aan het overleg!

Vergaderdata:

19 mei: Buurthuis Pollare (Hoogstraat 2-4, Pollare)

26 mei: Buurthuis 't Kouterken (Kouterbaan 34, Okegem)

2 juni: Gemeentelijke basisschool (Appelterre-Dorp 13 A, Appelterre-Eichem)

9 juni: Jeugdhuis Meerbeke (Halsesteenweg 53, Meerbeke)

16 juni: Buurthuis De Pallieter (Smid Lambrechtstraat 102, Outer)

23 juni: Oud Stadhuis (Oudstrijdersplein 6, Ninove)