Twee milieuvriendelijke CNG-wagens voor het OCMW

22 Mei 2017

Twee milieuvriendelijke CNG-wagens voor het OCMW

?De OCMW-raad van februari besliste al om over te gaan tot aankoop van twee nieuwe wagens voor het OCMW, een monovolumewagen en lichte bestelwagen. De levering is voorzien voor deze maand mei. Er wordt voor het OCMW voor het eerst gekozen voor CNG of Compressed Natural Gas. Auto's op aardgas dus. Misschien heeft u al wat auto's zien rondrijden met een CNG-sticker. Dat zal hoe langer hoe meer gebeuren want CNG boomt. En dat heeft verschillende redenen. Hieronder vindt u alvast alle voordelen en nadelen van een CNG-wagen.   

Schepen van leefmilieu Wouter Vande Winkel geeft aan dat de keuze van het OCMW volledig in de lijn ligt met die van de stad: "Met het schepencollege hebben we voor de stad al het principe vastgelegd dat alle nieuwe wagens CNG of elektrisch worden. In Ninove hebben we al een CNG-tankstation ter beschikking. CNG is echt een welgekome aanvulling voor de vergroening van het wagenpark. We wegen steeds af wat, per model, de beste ecologische keuze is. Zo hebben we al een 100% elektrische wagen voor de stad aangeschaft en komen er zelfs elektrische fietsen voor het stadspersoneel als volwaardig alternatief voor de wagen. Dankzij ons groen OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer  is er nu ook aandacht voor bij het OCMW."

OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer ligt de keuze voor het OCMW toe: "Voor beide wagens koos men aanvankelijk voor klassieke benzinewagens. Bij de bespreking in het Comité en de Raad vroeg ik om ook CNG als motor toe te voegen. Bij de gunningsvoorwaarden hield men rekening met de uitstoot en de zuinigheid. Er waren wel wat vragen bij de duurdere aankoop maar door zowel de goedkopere brandstof als door het feit dat we geen belastingen moeten betalen tot en met 2020, is dat op enkele jaren al toegelopen. Men berekende dat per jaar tot 650 euro zou worden terugverdiend. De keuze was dan snel gemaakt."

De Dobbeleer vroeg tot slot om bij het gebruik van de wagen bijzondere aandacht te hebben voor het gebruik van de CNG-tank. De wagens hebben immers een reserve benzinetank. Het moet immers de bedoeling zijn om de CNG-tank ten volle te benutten. De Dobbeleer wees hiervoor naar Colruyt, waar bijna alle bedrijfswagens CNG zijn, en waar ze constant het tanken van CNG en het verbruik monitoren.
 

Voordelen van een CNG-wagen
-          Een CNG-wagen stoot bijna geen luchtvervuilende deeltjes uit. Zo is de uitstoot van fijn stof 50 tot 60% lager dan bij een vergelijkbare diesel- of benzinewagen en de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) tot 70% lager dan bij een vergelijkbare dieselwagen.
-          CNG is goedkoper dan conventionele brandstoffen. Daardoor is de CNG-wagen goedkoper in gebruik.
-          CNG-wagens zijn tot 75% stiller dan benzine- en dieselwagens
-          CNG-wagens zijn ook beter voor het klimaat dan de traditionele brandstoffen. De CO2-uitstoot ligt namelijk iets lager dan bij een dieselwagen en gemiddeld 30% lager dan bij een benzinewagen.
-          CNG-wagens hebben een actieradius tot 500 km. Dit maakt dat de aardgaswagen een alternatief kan zijn voor een elektrische wagen, die een kleiner bereik heeft.
-          CNG-wagens zijn veiliger dan LPG-wagens (Liquified Petroleum Gas). In de meeste ondergrondse parkings mag je dan ook parkeren.
-          CNG-wagens veroorzaken geen geurhinder
-          CNG-wagens kunnen zonder aanpassing rijden op Compressed Biogas (samengeperst biogas uit rioolslib, mest en afval). Op die manier is het mogelijk om in de toekomst te rijden op de gassen geproduceerd uit huis- of industrieafval.
-          Een CNG-wagen is fiscaal interessant. Je betaalt geen belasting op inverkeerstelling en geen jaarlijkse verkeersbelasting.
 
 
Nadelen van een CNG-wagen
-          CNG-wagens zijn duurder in aankoop dan de klassieke wagens.
De meerkost kan in veel gevallen echter worden terugverdiend door de lagere gebruikskosten en de fiscale stimuli.
-          CNG is de schoonste van de fossiele brandstoffen, maar blijft wel een fossiele brandstof en dus eindig. CNG-wagens kunnen wel zonder aanpassing rijden op Compressed Biogas (gas geproduceerd uit huis- of industrieafval).
-          Het aantal CNG-tankstations in België is nog beperkt. Ninove heeft een CNG-tankstation bij DATS op de Albertlaan.
-          Door het gewicht van de CNG-tank heeft een CNG-wagen een verminderd laadvermogen.