Update asbestvervuiling speeltuin Ninove

20 Juni 2011

Update asbestvervuiling speeltuin Ninove

Uit telefonisch contact met het labo dat het asbeststaal dat Groen ! Ninove eind vorige week liet onderzoeken blijkt dat de vervuiling ernstiger is dan gedacht. Groen! gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel nam deze morgen contact op met het labo voor een bespreking van de resultaten van de analyse. "Blijkt dat het labo ook asbestvezels heeft teruggevonden die niet met het blote oog, maar slechts met een microscoop waarneembaar zijn. Cementgebonden asbest hoort uiteraard absoluut niet thuis op een speeltuin, maar vormt in principe geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Nu uit de analyse blijkt dat ook minuscuul kleine asbestvezels in de grond zitten, kunnen we niet langer van een beperkt risico, maar moeten we van een reëel risico spreken." Dat er dergelijke vezels aanwezig zijn, moet ook niet verbazen. Bovenop de aangevulde grond werd immers gras ingezaaid, en uiteraard werd bij het frezen van de grond ook het aanwezig gebonden asbest deels gebroken, waarbij asbeststof vrijgekomen is. "Combineer dat met het extreem droge weer van de afgelopen dagen en je zit met een serieus probleem," vreest Vande Winkel "niet alleen voor de bezoekers, maar zeker ook voor de werknemers die het gras hebben aangelegd."

Het 'afsluiten' van het stadspark blijkt ondertussen een lachertje. De toegangspoort is niet met een ketting en de andere toegangen zijn slechts met nadarhekkens afgesloten. Een A4-tje met enkel de vermelding 'tijdelijk afgesloten' moet de bezoekers van het terrein afhouden. Dat dit totaal onvoldoende is, mag blijken uit de foto's die Het Nieuwsblad op zijn website publiceerde.

"In de eerste plaats moet je de mensen natuurlijk op het concrete risico wijzen," verduidelijkt Vande Winkel "bovendien telt Ninove heel wat Franstalige inwoners, dus een waarschuwing in het Frans is toch geen overbodige luxe. Als het om de gezondheid van de mensen gaat moet je de taalwetgeving toch soepel interpreteren?"