Veilige doorsteek van Krepelstraat naar dorpscentrum Denderwindeke bedreigd

18 November 2009

Veilige doorsteek van Krepelstraat naar dorpscentrum Denderwindeke bedreigd

Wie op een zeer veilige manier van de Krepelstraat naar het dorpscentrum van Denderwindeke wil, kan dat via voetweg 64 (zie de foto op onze website). Je hoeft dus niet de drukke steenweg over aan het rustoord, maar kan comfortabel over een geasfalteerde voetweg van ongeveer één meter breed van en naar het centrum rijden. Die veilige doorsteek wordt nu bedreigd. " Op de gemeenteraad van september stond immers de verlegging van de betrokken voetweg geagendeerd, dit omdat de voetweg vlakbij een woonhuis gelegen was en de vele wandelaars en fietsers een inbreuk vormden op de privacy van de inwoners. Addertje onder het gras: wie het dossier grondig nakeek kon lezen dat de voetweg in landschappelijk waardevol landbouwgebied ligt en dus na de verlegging op geen enkele manier verhard mocht worden. Er stond dus een verlegging op de agenda, maar in de praktijk besliste de gemeenteraad over een afschaffing van de betrokken voetweg. Dan zou je toch denken dat de VLD-LDD-CD&V-meerderheid oren heeft naar onze bezwaren, met name:

1. dat de verlegging van een vaak gebruikte voetweg enkel om privacyredenen een gevaarlijk precedent schept (bedenkt u zelf maar welke andere voetwegen men dan ook om gelijkaardige redenen kan afschaffen)

2. dat een veilige doorsteek van schoolgaande jeugd en dorpsbewoners waardoor ze een oversteek van de drukke N255 kunnen vermijden (bekijk de foto!) toch iets belangrijker is dan de privacy van de bewoners van één woning

Deze argumenten volstonden blijkbaar niet. Het feit dat het toch straf was dat een eeuwenoude kerkwegel opeens moest wijken voor de privacy van de bewoners van een woning, dat het nieuwe tracé van de voetweg over een weg liep waarlangs de bevoorrading van de handelszaken op het dorpsplein gebeurde, dat het toch volstrekt idioot was om de buurtbewoners naar het stadhuis te laten komen om bezwaar aan te tekenen tegen de verlegging van de voetweg terwijl een klein kind kon zien dat die verlegging geen goed idee was... het mocht allemaal niet baten. Toen de meerderheid weigerde het punt uit te stellen konden we niet meer doen dan hen veel succes te wensen bij het beantwoorden van de vele bezwaarschriften.

Ondertussen is het openbaar onderzoek afgelopen: niet minder dan 175 bezwaarschriften werden bij het college van burgemeester en schepenen ingediend. Benieuwd waarvoor het schepencollege zal kiezen: de aanvraag van twee burgers of het algemeen belang, vertegenwoordigd door 175 bezwaarschriften.