Verkaveling Halfstraat van de baan

28 Oktober 2011

Verkaveling Halfstraat van de baan

Op de gemeenteraad van Ninove werd bekend gemaakt dat de verkavelingsaanvraag in de Halfstraat in Aspelare voor de tweede keer een negatief advies kreeg van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Daarmee is de aanvraag in zijn huidige vorm definitief van de baan en lijkt het onwaarschijnlijk dat er nog een project van die omvang in de Halfstraat gerealiseerd kan worden. Gemeenteraadsleden Wouter Vande Winkel (Groen!) en Katie Coppens (sp.a) reageren opgelucht. "Het kartel sp.a-Groen! had als enige klacht ingediend tegen de verkaveling bij de gouverneur, maar die verklaarde zich onbevoegd," vertelt Wouter Vande Winkel, "De stedenbouwkundig ambtenaar oordeelde echter dat het belangrijkste bezwaar tegen de verkaveling terecht is: een zo dichte bebouwing in een landelijke omgeving strookt niet met de ruimtelijke ordening van het gebied."

Raadslid Katie Coppens heeft stevige kritiek op het schepencollege: "De bezwaren die we in de gemeenteraad formuleerden en die overeenstemden met de bezwaren van de omwonenden heeft het schepencollege naast zich neergelegd, terwijl die bezwaren niet meer dan een logisch gevolg waren van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. Het is bijzonder eigenaardig dat het schepencollege er alles aan gedaan heeft om de verkaveling er toch door te krijgen en daarbij de redenering van de aanvrager letterlijk overnam, terwijl het eerste advies duidelijk de visie van sp.a-Groen! en de omwonenden bevestigde."

Wouter Vande Winkel vindt de behandeling van het dossier door het schepencollege op zijn zachtst gezegd eigenaardig: "Het schepencollege gaat dwars in tegen de bezwaren van de omwonenden, tegen het advies van de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar en volhardt in de boosheid door een nieuwe adviesaanvraag goed te keuren die klakkeloos het standpunt van de verkavelaar volgt. Welk belang wordt dan gediend?"