Volmacht geven

13 September 2012

Volmacht geven

Indien u verhinderd bent om op 14 oktober te gaan stemmen kan u - als u absoluut zeker wil zijn dat uw stem bij ons terechtkomt - volmacht geven. De richtlijnen hiervoor vindt u op deze pagina van de Vlaamse overheid. kan u rechtstreeks het volmachtformulier downloaden. Opgelet: vaak moet u hiervoor een extra attest aanvragen bij uw dokter of de burgemeester. Alle voorwaarden om een volmacht te kunnen geven vindt u .

Op deze paginahier

U bezorgt ons uw oproepingsbrief, uw volmachtformulier en het gevraagde attest aan onze voorzitter Jordy De Dobbeleer, Pollarestraat 172 bus 9 in Ninove (gsm 0485 / 11 67 20). Wij zorgen ervoor dat uw stem op de juiste plek terechtkomt!