Voorspelbare argumentatie rond lenteakkoord

23 Mei 2013

Voorspelbare argumentatie rond lenteakkoord

Het debat rond het lenteakkoord op de gemeenteraad van april liep eerlijk gezegd een beetje op een sisser af: weinig vuurwerk en vooral veel voorspelbare reacties? Verkeersvrij centrumEen thema dat een groot stuk van het debat beheerste was het pilootproject dat de stad wenst te houden rond het verkeersvrij maken van het commerciële kerncentrum van Ninove (Oudstrijdersplaats tot de Biezenstraat). Vooral Ilse Malfroot (Vlaams Belang) hamerde op het feit dat de opname van dat pilootproject al in tegenspraak was met de participatie die de nieuwe meerderheid zo hoog in het vaandel voert. "Nochtans nemen we bijna een vol jaar de tijd om de randvoorwaarden van het verkeersvrij centrum te bespreken met de handelaars en omwonenden," vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Groen), "De participatie krijgt dus alle kansen. Bovendien is het een pilootproject: de oppositie zou gelijk hebben indien we dit met de meerderheid als een vaststaand feit in het bestuursakkoord  hadden opgenomen, maar dat is niet het geval. We kozen doelbewust voor een testjaar en zullen het proefproject uitgebreid evalueren."

Participatie betekent bovendien niet dat één mening het debat mag overheersen. "In de pers werd al duidelijk dat de klanten overwegend positief staan tegenover een verkeersvrij centrum," benadrukt Groen-voorzitter Jordy De Dobbeleer, "We begrijpen de koudwatervrees van de middenstand, maar willen hen vragen dit project echt een kans te geven. Uiteindelijk is het uiteraard de bedoeling dat een verkeersvrij centrum de handel juist ten goede moet komen."

To participate or not?

Verder twijfelde de oppositie er meteen aan of het de nieuwe meerderheid wel menens was met de inspraak. Op dat punt konden we hen meteen geruststellen: eind juni organiseert de stad een infovergadering rond de geplande werken aan Den Doorn en half mei is er al een buurtvergadering over een concept van herinrichting voor Preulegem. Verder komt er ook een website waarbij alle Ninovieters hun mening kwijt kunnen over het bestuursakkoord. Die website zal later nog gebruikt worden om ook over andere projecten input van bewoners te krijgen over de projecten die de stad wenst te organiseren.

Globaal gezien verliep het debat redelijk mak, ook al omdat de argumentatie van de oppositie op de vlakte bleef. Een terugkerende kritiek was dat het bestuursakkoord te vaag bleef en te weinig concrete voorstellen bevatte. "Nu kan je dat moeilijk rijmen met de vraag naar inspraak: ofwel kies je radicaal voor meer inspraak en formuleer je naast concrete voorstellen ook algemene beleidslijnen, ofwel presenteer je een volledig uitgewerkt beleidsakkoord dat bulkt van de concrete voorstellen," stelt schepen Vande Winkel, "Ik denk dat de keuze voor een combinatie van concrete voorstellen aangevuld met beleidslijnen de juiste is."

Voorzitter Jordy De Dobbeleer was uiterst tevreden over het verloop van het debat: "Met sp.a-Groen beschikken we duidelijk over een fractie die sterk is in debat. Het beloven zes boeiende jaren te worden voor het publiek."