Voorzitter Jordy De Dobbeleer maakt de balans op

07 Januari 2014

Voorzitter Jordy De Dobbeleer maakt de balans op

Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen maakt Groen-voorzitter Jordy De Dobbeleer de balans op. Hoe verging het hem en bij uitbreiding Groen in het eerste jaar?  Jordy, de start van deze ploeg was op zijn zachtst gezegd tumultueus.Dat kan je wel zeggen. Met een mogelijke herverkiezing lag de meerderheidsvorming een drietal maanden stil. Dat was behoorlijk frustrerend, omdat we toen begin december  2012 duidelijk werd dat er mogelijks nieuwe verkiezingen moesten georganiseerd worden al behoorlijk ver gevorderd waren in de onderhandelingen.

Als secretaris van die meerderheidsonderhandelingen zat je op de eerste rij. Hoe heb je die periode ervaren?

Even stressvol als boeiend. Je moet weten: zowel voor Wouter als voor mij was dit totaal nieuw en je weet gewoon dat het resultaat van die onderhandelingen in belangrijke mate de komende zes jaar en dus ook het resultaat van al je werk en inzet bepalen. Alle onderhandelaars zitten vanzelfsprekend ook aan tafel met de wensen en verzuchtingen van de eigen achterban in het achterhoofd, en dat botst uiteraard af en toe.

Nu, globaal heb ik een uiterst positief gevoel overgehouden aan die onderhandelingen, niet alleen wat betreft de overlegronde over de meerderheidsvorming en het lenteakkoord maar ook over de recente onderhandelingen over het meerjarenplan. Elke partij zit weliswaar met zijn eigen gevoeligheden aan tafel, maar onderling was er ook voldoende begrip voor elkaar. Het partijpolitieke was ook ondergeschikt aan het project dat uitgetekend werd: als je het meerjarenplan bekijkt zijn we er in geslaagd een voorstel op tafel te leggen dat aan de belangrijkste wensen van onze inwoners beantwoordt en ook de noodzakelijke investeringen voor de toekomst inplant. Dit akkoord kan elke coalitiepartner perfect verdedigen.

Ook het kartel sp.a-Groen?

Zeer zeker. Tijdens de campagne hebben we drie speerpunten naar voor geschoven: inspraak en participatie, verkeersveiligheid en meer investeringen in de deelgemeentes. Inspraak en participatie zullen een constant aandachtspunt moeten zijn voor dit bestuur. Wat verkeersveiligheid en investeringen betreft biedt het meerjarenplan een duidelijk financieel kader om onze engagementen na te komen. 2013 was voornamelijk een jaar van plannen en budgetteren, maar vanaf 2014 moeten we uit de startblokken schieten om Ninove stap voor stap te veranderen.

We zouden het bijna vergeten, maar je bent ondertussen ook al bijna een jaar OCMW-raadslid. Hoe ervaar je dat mandaat?

Heel boeiend allemaal! Niet alleen omwille van mijn eerste stappen op het politieke toneel maar ook inhoudelijk verrijkend. Ik had niet verwacht dat het OCMW zo breed ging, want het OCMW staat terecht en onterecht wat buiten de schijnwerpers. Terecht omdat het in eerste plaats persoonsgebonden aangelegenheden zijn ? dan hoeft de grote show niet maar zijn 'menselijkheid' en 'redelijkheid' kernbegrippen. Onterecht omdat er heel wat gebeurt. Zo hebben we beslist tot de bouw van nieuwe seniorenwoningen in Denderwindeke, plannen we straks een nieuwe rustoord en leggen we de nadruk op sociale kwesties zoals schulden en kinderarmoede. De thema's zijn vaak gevoelig en laten weinig ruchtbaarheid toe maar dat is maar best zo.