Wanbeheer bij sociale huisvestigingsmaatschappij Ninove-Welzijn

09 Maart 2012

Wanbeheer bij sociale huisvestigingsmaatschappij Ninove-Welzijn

In de media mochten we vaststellen dat Ninove-Welzijn een van de sociale huisvestigingsmaatschappijen is die wordt doorgelicht omdat er sprake zou zijn van wanbeheer, fraude en het niet naleven van de wet op de overheidsopdrachten.  Sp.a - Groen ninove ontving reeds regelmatig klachten over het beheer bij Ninove-Welzijn. Deze sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) toont dan ook reeds jaren tekenen van instabiliteit. We hebben daar de laatste jaren al de ene na de andere verantwoordelijke zien passeren. Eerst was Willy De Groote (ooit SP, dan Centrumlijst, vervolgens VLD, en nu LDD) er voorzitter, dan omwille van zijn overlopen naar Lijst De Decker werd het Octaaf Van Ongeval (CD&V+) die nadien werd vervangen door Marc Torrekens (VLD). Ietsje later profiteerde Freddy Van Eeckhout (CD&V+) van het overlijden van sp.a gemeenteraadslid André Stevens om er in de raad van bestuur te komen in zijn plaats. Het valt dan ook niet te verwonderen dat er nauwelijks informatie naar de Raad van bestuur doorsijpelt, zodat een democratische controle op de (wan)praktijken van de directie onmogelijk is.Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Vlaamse overheid en de bevoegde Vlaamse minister van Wonen, na de eerder gemelde problemen met de SHM in Vilvoorde, nu ook een officieel onderzoek naar het doen en laten van deze Ninoofse SHM is begonnen! Uit de eerste vaststellingen zouden echter de volgende voor sp.a-Groen Ninove choquerende feiten blijken:

  • Schending van de wetgeving op de overheidsopdrachten. In plaats van de concurrentie te laten spelen werden opdrachten opgesplitst zodat men steeds dezelfde aannemers kon nemen.
  • Verschillende projecten zoals dat in de Fernand Tavernestraat slepen jaren aan. En in Ninove staan sociale woningen maar liefst gemiddeld 1869 dagen leeg! Dat wil zeggen dat een woning van Ninove?Welzijn meer dan 5 jaar leeg staat vooraleer er iemand anders in komt wonen. Om nog maar te zwijgen van het gebrek aan onderhoud, huizen die zonder verwarming worden verhuurd, het plaatsen van dubbel  glas langs de voorkant van de huizen terwijl de achterkant zo lek als een zeef blijft,?. sp.a-Groen vraagt zich dan ook af waar deze maatschappij eigenlijk mee bezig is! Alvast niet met haar kerntaak.

Aan de oorzaak van deze malaise ligt volgens sp.a-Groen de falende directie, mogelijke normvervaging en de opeenvolgende politieke verantwoordelijke voorzitters die weigeren hun verantwoordelijkheid daadwerkelijk op te nemen. Deze problemen zijn reeds jaren aanslepend en deze meerderheid deed niets of zeer weinig om daar een goed werkende sociale huisvestingsmaatschappij van te maken.

Sp.a-Groen ninove vraagt dan ook dringend dat het stadsbestuur eindelijk zijn verantwoordelijkheid eens neemt. "Het lijkt daarbij evident dat de gemeenteraad wordt ingelicht over de resultaten van deze doorlichting. In dit dossier moet klaarheid gebracht worden, zoveel is duidelijk," aldus Groen-voorzitter Jordy De Dobbeleer.