Wetgeving snelle elektrische fietsen maat voor niks

03 November 2016

Wetgeving snelle elektrische fietsen maat voor niks

??De wetgeving rond de zogenaamde speed pedelecs of snelle elektrische fietsen is een maat voor niks. "Langverwacht maar heel teleurstellend," zegt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel, "De wetgever had zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen en een duidelijk wetgevend kader scheppen. Dat is jammer genoeg niet gebeurd." De berg heeft een muis gebaard: de lang aangekondigde wetgeving rond speed pedelecs laat veel vragen onbeantwoord. Het lijkt wel of federaal minister van Mobiliteit Bellot op een extreem minimale manier zijn huiswerk heeft gemaakt: een paar extra verkeersbordjes erbij en de kous is af. "Misschien wat kort door de bocht," zegt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel, "maar dat de wetgeving voor speed pedelecs op belangrijke punten voorbij gaat aan de realiteit is duidelijk." Belangrijkste punt van kritiek is het feit dat de minister geen kader of richtlijnen uittekent voor de toepassing van de verkeersborden die bepalen of speed pedelecs al dan niet op het fietspad mogen. "Uit mijn contacten met de VVSG en Fietsberaad Vlaanderen blijkt al dat de meningen in de verschillende steden uiteen lopen," zegt Vande Winkel, "Veel kans dus dat elke stad of gemeente elk op zich zal bepalen of speed pedelecs al dan niet op het fietspad mogen."

OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer, die bij gelegenheid zelf naar het werk in Brussel fietst, maakt het concreet: "De route ten zuiden van de  N8 is de meest populaire. In de toekomst is het dus denkbaar dat je in Ninove met je speed pedelec wel op het fietspad mag, in Gooik niet en in Lennik weer wel. Noch voor de fietsers, noch voor de automobilist is die onduidelijkheid een goede situatie."

Voor de straten met Beperkt Eenrichtingsverkeer (BEV, auto's verplicht eenrichting, fietsers tweerichting) stelt zich hetzelfde probleem. Ook daar is er geen duidelijkheid over het al dan niet toelaten van speed pedelecs. Vande Winkel is ervan overtuigd dat speed pedelecs als gewone fietsers beschouwd moeten worden. "De wetgever categoriseert hen enkel op basis van snelheid en vermogen als bromfietsers klasse B en lijkt te suggereren dat ze dan maar zo veel mogelijk van de normale fietsroutes geweerd moeten worden. De gemiddelde snelheid van de speed pedelecs ligt echter op 33km per uur, ze halen slechts op beperkte stukken hogere snelheden. Fundamenteel komt het altijd op hetzelfde neer: elke weggebruiker, ook speed pedelecs, moet rekening houden met de andere weggebruikers."