Wie evalueert mee Trage Wegen?

26 Maart 2015

Wie evalueert mee Trage Wegen?

Stad Ninove heeft in samenwerking met de provincie, de vzw Trage Wegen en vooral een pak lokale vrijwilligers de zogenaamde 'trage wegen' van Nederhasselt, Voorde en Aspelare geïnventariseerd. De stad roept nu zo veel mogelijk gebruikers van die trage wegen op mee te werken aan de evaluatie van het trage wegennetwerk. Vrijwilligers uit de drie deelgemeenten trokken er op uit om alle trage wegen van Nederhasselt, Voorde en Aspelare te inventariseren en te beoordelen op vlak van toegankelijkheid. Dat werk resulteerde in zogenaamde evaluatiekaarten (te vinden ). "We roepen nu zoveel mogelijk gebruikers ? omwonenden, wandelaars, landbouwers of mountainbikers ? op via een evaluatiebundel hun mening te geven over welke wegen voor verbetering vatbaar zijn, in het onderhoudsschema gestoken moeten worden of opnieuw moeten worden opengesteld," vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel, "Op basis van de reacties wordt er vervolgens een Tragewegenplan opgesteld, waardoor we kunnen rekenen op subsidies van de provincie voor de opwaardering van die wegen." In juni worden ook de evaluatiekaarten voor Denderwindeke en Lieferinge ter evaluatie voorgesteld.

op deze link

Voor Ninove, Outer, Pollare, Appelterre-Eichem, Neigem en Meerbeke moet het inventarisatiewerk nog gestart worden. Wie wil meewerken aan de inventarisatie in die deelgemeenten is op dinsdag 31 maart om 19u30 welkom op een informatievergadering in de polyvalente zaal van de bibliotheek. Als vrijwilliger kies je zelf een cluster van een aantal wegen die je met een formulier kan beoordelen.

OCMW-raadslid Jordy De Dobbeleer, die eerder al een project rond trage wegen in Meerbeke leidde, zal zeker van de partij zijn: "De problematiek van de trage wegen leeft enorm bij de mensen. De druk van het autoverkeer is de laatste jaren enkel toegenomen en dus zoeken omwonenden alternatieven voor kleinere verplaatsingen."

De stad voorzag in totaal 350.000 euro voor de herwaardering van de trage wegen, maar door de subsidiëring van de provincie kan dit oplopen tot 500.000 euro. "We bekijken bovendien momenteel of we het budget voor het onderhoud van de trage wegen door een interne verschuiving kunnen verhogen," vertelt schepen Vande Winkel, "want bijkomende wegen betekent ook bijkomend onderhoud". Vande Winkel bedankt ook uitdrukkelijk alle vrijwilligers die hun medewerking aan dit project verleenden: "Dit is typisch een project dat je als stad niet alleen kan doen, maar vrijwilligers zorgen er voor dat de inventarisatie op een paar maand tijd rond is."

Alle data van de vergaderingen rond de trage wegen vindt u op www.tragewegen.be/ninove. Op die pagina vindt u ook de evaluatiekaarten en de evaluatiebundels voor Nederhasselt, Aspelare en Voorde. Evaluatiebundels kunnen digitaal doorgestuurd worden naar [email protected] of afgegeven worden op de dienst Mobiliteit in het stadhuis voor 13 april.