Wouter Vande Winkel : 5 miljoen euro voor een verkeersinfarct - Politienota toont mankementen van herinrichting Doll

24 November 2011

Het kartel sp.a-Groen! vreest een regelrecht verkeersinfarct als de op tafel liggende herinrichting van kruispunt Den Dollar ook werkelijkheid wordt. Een nota van de politie waar we de hand konden opleggen toont andermaal de tekortkomingen van het project aan. De nota formuleert een antwoord op de argumenten die een groepering van handelaars op de nieuwe rotonde indienden bij de rechtbank in het kortgeding dat ze tegen de herinrichting hebben aangespannen. Ze geeft een ontluisterende blik op het ontstaan van het idee van een 'megarotonde'. Uit de nota blijkt immers dat het idee ontstaan is toen in 1995 een collector werd aangelegd en de verkeersstroom die normaal gezien ten zuiden van Den Dollar tijdelijk ten noorden (dus via de Albertlaan) werd omgeleid. Over die omleiding lezen we in de nota het volgende: "Ondanks de gevreesde fileproblemen (vooral in de avondspits), verliep alles zeer vlot en bleek de doorstroming van Brussel naar Brakel vlekkeloos te verlopen!" Onmiddellijk daarna volgt echter een opmerking die ons met verstomming slaat: "Alleen aan het kruispunt van het kleine stukje Brakelsesteenweg met de Albertlaan (t.h. v. Outerstraat) moest door de toenmalige Rijkswacht elke dag het verkeer geregeld worden om de file vanaf Den Doorn (vanaf E40) de kans te geven om in te voegen naar Brakel" (onze cursivering). Een tijdelijke situatie die dagelijkse ondersteuning van de politie behoefde lag dus aan de basis van het huidige ontwerp. Ons is het alvast een volstrekt raadsel hoe je enerzijds triomfantelijk kan uitroepen dat de doorstroming naar Brakel vlekkeloos verliep en in de daaropvolgende zin doodleuk kan schrijven dat dat enkel mogelijk was door dagelijkse ondersteuning van de politie.Het huidige ontwerp zal die problemen volgens de politie echter niet kennen, de gebrekkige doorstroming vanuit de Albertlaan aldus de politie "had te maken met het feit dat de proef draaide als een éénstrooksrotonde en met een te korte cirkel om de invoegbeweging mogelijk te maken". Wat een te korte cirkel te maken kan hebben met de mogelijkheid om in te voegen is ons niet meteen duidelijk: op dat punt sluit de Albertlaan immers volledig recht aan op de N8 en we kunnen ons moeilijk voorstellen dat men in de werfsituatie van 1995 opzettelijk een te korte cirkel heeft opgenomen. Het eerste argument raakt eveneens kant noch wal. De nota gaat er van uit dat de tweestrooksrotonde voldoende garanties biedt op een goede doorstroming vanuit de Albertlaan. "Het ontwerp is echter absoluut geen zuivere tweestrooksrotonde," stelt raadslid Wouter Vande Winkel (Groen!) vast, "Een zuivere tweestrooksrotonde heeft twee toegangen en twee uitritten. Een dergelijke rotonde, zoals bijv. de rotonde Den Haring in Erembodegem, biedt perspectief op een betere doorstroming. Den Dollar kent echter twee toegangen vanuit de Elisabethlaan (komende van Brussel), twee toegangen vanuit de Albertlaan (komende van Aalst/Gent) maar slechts één uitrit richting Brakel. De vraag is dus in welke mate de tweede rijstrook effectief een betere doorstroming gaat garanderen vanuit de Albertlaan."Wie het ontwerp op dat punt goed bekijkt, zal het met ons eens zijn dat die tweede rijstrook nauwelijks invloed zal hebben op de doorstroming. Sowieso is de meerderheid van de chauffeurs niet meteen geneigd om op een rotonde de tweede rijstrook te kiezen, kijk maar naar de rotonde Den Haring, waar de een grote meerderheid van de chauffeurs liever iets langer aanschuift dan de tweede rijstrook te kiezen. Wie dat op Den Dollar toch doet, heeft in tegenstelling tot de rotonde Den Haring niet de kans om meteen door te rijden maar moet opnieuw rechts invoegen. Zal een deel van de chauffeurs toch de tweede rijstrook kiezen? "Zeker," erkent Vande Winkel, "Maar die minderheid die op die manier enkele honderden meters file wenst te vermijden komt even later opnieuw in conflict als ze willen invoegen, wat een negatieve invloed heeft op de doorstroming op de rechterrijstrook. Je moet geen verkeersspecialist zijn om in te zien dat een tweede rijstrook over 300m in de spits nauwelijks invloed zal hebben zolang alles uiteindelijk opnieuw in een flessenhals van één rijstrook terechtkomt."Wie even logisch nadenkt ziet sowieso in dat het huidige ontwerp hetzelfde effect zal hebben als de tijdelijke omleiding van 1995. "Het enige verschil met de situatie in '95 is dat je nu van waar de Albertlaan aansluit op de rotonde tot aan de aansluiting op de Brakelsesteenweg een dubbele rijstrook hebt. Het verzadigingspunt van de ontsluiting richting Brakel zal in de spits dus iets later vallen, maar reken daar de stijging van het verkeer bij sinds '95 en dat positieve effect zal snel teniet gedaan worden", aldus raadslid Vande Winkel.Op die manier lijkt de herinrichting van Den Dollar een dure klucht te worden. "5 miljoen euro, waarvan 900.000 euro rechtstreeks ten laste van de Ninoofse belastingbetaler, is veel geld voor een ontwerp dat langs geen kanten deugt," vindt Vande Winkel.sp.a-Groen! heeft op de gemeenteraad van november dan ook een ultieme oproep gedaan naar het stadsbestuur. "Op Vlaams niveau moeten alle departementen zonder uitzondering besparen. Zowel de ondertunneling van Den Doorn als de herinrichting van het kruispunt Oude Tramstatie (waar de Van Den Borre-vestiging is) zullen ongetwijfeld een véél breder draagvlak krijgen dan het gecontesteerde ontwerp van Den Dollar. Het moet niet zo moeilijk zijn om minister Crevits te overtuigen de beschikbare budgettaire ruimte te reserveren voor die projecten die wel gedragen worden, eerder dan voor een project waartegen meer dan 400 omwonenden zich verzet hebben".Overigens blijft het kartel bij haar oorspronkelijke standpunt: behoud van de huidige situatie maar met de aanleg van veilige fiets- en zebrapaden en met de installatie van verkeerslichten ter hoogte van de Outerstraat. "Een dergelijk beperkt project kan op korte termijn uitgevoerd worden," vertelt Groen!-secretaris Jordy De Dobbeleer, "en verhelpt de huidige zwakke punten van de infrastructuur."