Wouter Vande Winkel kandidaat Groen! Ninove

01 Juni 2010

Groen! gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel staat op 13 juni op de 13de plaats van de Oost-Vlaamse kieslijst voor de Kamer. Onderaan vind je zijn motivatie om aan de stembusgang deel te nemen.  Beste kiezer,Dat Groen! een ecologische partij is die staat voor een duurzaam beleid dat ook rekening houdt met de zwaksten en de komende generaties, dat hoef ik je niet te vertellen. Dat Groen! ook duidelijke economische en communautaire standpunten heeft zal je misschien verbazen. Als het van ons afhangt verlagen wij de lasten op arbeid en we compenseren die met milieufiscaliteit. Een vermogensbelasting wordt afgewezen omdat de 'grote vissen toch gaan lopen', maar het kan toch niet langer dat mensen die geld verdienen door arbeid moeten bijdragen tot de gemeenschap, terwijl mensen die geld verdienen uit vermogen dat niet doen? Groen! vindt de staatsinrichting een belangrijk thema en gaat voluit voor een grondige staatshervorming. Ondertussen is het duidelijk dat de conflictstrategie niet werkt. We moeten afstappen van de angst voor verlies en voor kaakslagen. Samen praten en zoeken naar oplossingen waar beide gemeenschappen beter van worden. Onze krijtlijnen zijn duidelijk. Wij geloven zowel in 'Vlaanderen' als in 'België' als noodzakelijke bestuursniveaus voor de eenentwintigste eeuw. Het Belgische niveau is nodig om de sociale zekerheid te organiseren, het buitenlands beleid en het leger, de vertegenwoordiging in de Europese Unie, en een justitie van de eenentwintigste eeuw. Aan de bestaande taal- en gewestgrenzen kan in elk geval niet geraakt worden. Onze voorstellen concreet: het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement BHV worden gesplitst, de financieringswet wordt herzien en er komen coherente bevoegdheidspakketten.Maar bovenal gaan wij voor jobs, meer jobs die hier blijven, jobs die duurzaam zijn en jobs die ervoor zorgen dat onze economie vergroent. Jobs in de hernieuwbare energie, in de bouw, in de uitbouw van milieuvriendelijke mobiliteit, in de toekomstgericht industrie en in de zorg. Hoog tijd voor een politiek die werkt, voor dialoog, voor een duurzame economie en nieuwe jobs, voor een sociale regering. Het is hoog tijd voor Groen!.Met vriendelijke groeten,Wouter Vande Winkelkandidaat 13 Groen! Oost-Vlaanderengemeenteraadslid Groen! Ninove