Zware twijfels bij retailcentrum Brakelsesteenweg

26 September 2013

Zware twijfels bij retailcentrum Brakelsesteenweg

De vraag van het stadsbestuur om op provinciaal niveau de komst van een retailcentrum aan de Brakelsesteenweg te herbekijken werd jammer genoeg niet ingewilligd. Toch blijft het stadsbestuur grote vraagtekens plaatsen bij het hele project. "De mobiliteitsproblematiek is onvoldoende uitgeklaard," zegt Groen-voorzitter Jordy De Dobbeleer. De N8 richting Brakel is momenteel de drukste gewestweg op Ninoofs grondgebied. Elke Ninovieter weet dat de maximale capaciteit tijdens de ochtend- en avondspits en de hele zaterdag bijna bereikt wordt en regelmatig zelfs wordt overschreden. "In die situatie nog eens extra verkeer aanzuigen door een groot retailcentrum is absoluut niet aangewezen," benadrukt De Dobbeleer. De afwikkeling van het verkeer zou geregeld worden door een rotonde ter hoogte van het retailcentrum zelf en een bijkomende rotonde even voorbij de Ziekenhuizenstraat. Daardoor zouden de vertragende, links afslaande chauffeurs die van Ninove bijv. Aveve willen aandoen moeten rondrijden en op die manier het verkeer minder opstroppen. "De vraag is wel wat het effect zal zijn van twee kort op elkaar volgende rotondes  op een gewestweg waar de mobiliteitssituatie al kritiek is," stelt De Dobbeleer.

Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel kan geen definitieve uitspraak doen over het project, maar bevestigt de bezorgdheid van het stadsbestuur: "Op dit moment blijven we inderdaad met een pak vragen zitten over het mobiliteitsprobleem. We zullen dit dossier zeer nauwgezet opvolgen."

Indien de Gemeentelijke Begeleidingscommissie geen overeenstemming kan vinden over het project wordt het naar de Regionale Mobiliteitscommissie verwezen, waar de stad weliswaar gehoord kan worden maar geen blokkeringsmogelijkheid meer heeft. Maar zo ver is het nog niet?