54 000 euro tegen kinderarmoede

12 Februari 2014

Een project van het Ninoofse OCMW in samenwerking met de stad en vzw Teledienst krijgt van de Vlaamse overheid 54000 euro subsidie toegestopt. Dit kadert in de prioriteit die de Vlaamse regering maakt van (kinder)armoedebestrijding. Groen Ocmw-raadslid Jordy De Dobbeleer reageert opgetogen. "Het voorzag immers pas in 2016 een opstart van een project rond kinderarmoede. Met de subsidie van 54 000 euro vanwege Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (Sp.a) kan sneller werk van gemaakt worden van deze onrechtvaardigheid."

meerjarenplan van het OCMW

OCMW-voorzitter Lieven Meert (sp.a) geeft aan waar de subsidie naar toe zal gaan: 'In de eerste plaats gaan we de actoren die instaan voor preventie en opsporing van kinder­ar­moede bijeen brengen in een soort lokaal overlegplatform. Daarnaast zal de subsidie onder andere gebruikt wor­den voor het ste­unen van con­crete acties voor kleuters en kinderen in kansar­moede zoals het aan­bieden van start­pakket­jes voor school, voor huiswerkbegeleiding, voor deel­name aan sport en spel via een speel-o-theek, voor vorm­ing aan de beroep­skrachten om armoede te (h)erkennen en voor het opstellen van een echt kinderarmoedebeleid."