Leerlingenvervoer: tegenstander van een vlakke taks

22 Mei 2023

Leerlingenvervoer: tegenstander van een vlakke taks

"Een gelijk tarief is niet voor iedereen gelijk. Zonder enige sociale correctie kunnen we dit niet steunen." Gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer

Op de gemeenteraad van mei stonden de nieuwe tarieven voor het busvervoer voor het stedelijk onderwijs geagendeerd. Het gratis leerlingenvervoer voor kleuters en het laag tarief voor lagere schoolkinderen van 50 euro wordt in een keer met 300% opgetrokken tot 150 euro, voor elk kind, zonder enig onderscheid.

Groen-gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer vroeg al binnen de meerderheid sociale correcties want een vlakke taks vond hij geen rechtvaardig tarief. “Het voorliggend voorstel voor een vlak tarief voor het busvervoer, “lijkt” een gelijk tarief maar het treft niet iedereen gelijk. Voor een zoon van een notaris is 150 euro een habbekrats, voor een behoeftige familie met 3 kinderen is 450 euro een hele hap uit hun budget.”

De Dobbeleer vreest ook dat de hoge tarieven voor behoeftige Ninovieters die bvb. een kansenpas hebben, een negatief effect zal hebben op de OCMW-budgetten. “Door geen apart kansenpastarief te voorzien, wat een sociale correctie is, zullen er veel extra vragen voor OCMW-dienstverlening binnen komen. Schepen Cosyns belooft dit alvast op de voet op te volgen, zo niet gaan we het reglement opnieuw moeten aanpassen.”  

Door de fractie van Samen, waar Groen toe behoort, werd een amendement voor lagere tarieven vanaf het tweede kind ingediend. Dit kon op geen goedkeuring rekenen.

Groen vindt het betreurenswaardig dat een sociale aanpassing voor de Ninoofse gezinnen afgevoerd werd.

Zonder enige sociale correctie, kon Groen geen goedkeuring geven aan het inhoudelijk punt op zich.