Uitbreiding openbare laadpalen op komst in Aspelare en Denderwindeke

29 Mei 2024

Uitbreiding openbare laadpalen op komst in Aspelare en Denderwindeke

Gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer (Groen) stelde een schriftelijke vraag aan Schepen van Openbare Werken Stijn Vermassen (Vooruit) over de elektrische laadpalen op openbaar domein in Ninove. Het Allego-project in 2019 en 2020 leverde al 13 publieke laadpunten in Groot-Ninove. De geplande laadpalen in Denderwindeke en Aspelare komen nu op een andere plek en worden via Fluvius geplaatst.

Evaluatie Allego-project

Gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer (Groen) stelde vragen over de uitrol van elektrische laadpunten in Ninove via het Allego-project. De Dobbeleer constateerde dat er in verschillende deelgemeenten nog steeds geen openbare laadpaal beschikbaar is, terwijl in september 2019 nog sprake was van de komst van 17 Allego-laadpalen waaronder in Aspelare, Denderwindeke en Okegem, met voorziene realisatie in 2020. Het schepencollege wees er in haar antwoord op dat het project met Allego in 2021 afliep met 13 in plaats van de voorzien 17 laadpunten. Een aantal voorgestelde locaties kon niet worden uitgevoerd omwille van technische redenen.

Al 125 (semi-) publieke laadpalen in heel Ninove – aanvraag publieke laadpalen via Vlaamse overheid

Schepen Stijn Vermassen (Vooruit) geeft toelichting over de huidige aanpak: “Nu het aantal elektrische auto's sterk stijgt, stijgt ook de nood om meer publieke laadpalen te voorzien. Intussen zijn er al 125 (semi-) publieke laadpalen in Ninove, zoals bij tankstations of op bedrijventerreinen. Het is de bedoeling dat dit nog verder stijgt. Mensen die zelf geen mogelijkheid hebben om een laadpaal te plaatsen in hun garage of oprit kunnen een laadpaal aanvragen via de Vlaamse Overheid (https://www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen). De stad bekijkt vervolgens elke aanvraag en beoordeelt die. Zo komen er laadpalen bij in Aspelare, Denderwindeke, de Doornweg en de Weggevoerdenstraat. Op sommige locaties is wel eerst een versterking van het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk vooraleer een laadpaal kan geplaatst worden. Indien alle goedkeuringen worden gegeven, wordt de laadpaal binnen de 6 maanden geplaatst.”

Lokale overheid moet energietransitie in de dorpen faciliteren

Gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer (Groen) is tevreden dat de inwoners van Aspelare en Denderwindeke op openbaar domein hun wagen kunnen laden. Hij ziet een belangrijke rol voor de lokale overheden in de energietransitie. “De omslag van fossiele brandstoffen naar elektriciteit kan pas slagen wanneer over het volledige grondgebied de nodige infrastructuur voorzien worden en niet enkel in de binnenstad. Niet elke inwoner kan op eigen domein een laadpaal zetten. De overheid moet haar openbaar domein ook ten dienste stellen voor laadpalen.”