Vooruit en Groen samen naar de kiezer

29 Juni 2024

Vooruit en Groen samen naar de kiezer

De leden van Vooruit en Groen keurden dinsdagavond de samenwerking tussen beide partijen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober goed. Vooruit levert 28 kandidaten, Groen 7. “Vooruit—Groen” wordt alvast de logische naam van de progressieve stadslijst.  

Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Stijn Vermassen (Vooruit) gelooft in het belang van progressieve samenwerking. “Tussen Vooruit en Groen moet je op lokaal vlak met een vergrootglas zoeken naar inhoudelijke verschilpunten, een samenwerking is dus een logisch gevolg. Daarnaast willen we verder investeren in de opwaardering van het openbaar domein, zoals we nu al gestart zijn in het handelscentrum en in verschillende deelgemeenten. Tot slot moet het onderhoud van onze straten en voetpaden veel beter. Ik ben tevreden dat we onze krachten in Ninove kunnen bundelen in het belang van onze stad, zijn deelgemeenten en al haar inwoners.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Financiën en Dierenwelzijn Katie Coppens (Vooruit) beklemtoont de kernthema’s: We streven naar betaalbaar wonen alsook naar de verdere opwaardering van onze sociale woonwijken. We zetten in op een verbindende samenleving met wederzijds respect tussen individuen en het naleven van onze normen en waarden van onze moderne samenleving. We beogen aangename, propere en veilige buurten en werk in eigen streek. We zien een belangrijke rol voor onze sport-, cultuur en jeugdverenigingen, zij verdienen betere infrastructuur of ondersteuning. Met oog voor onze ouder wordende bevolking, mensen die kwetsbaarder zijn en hun welzijn staan we garant voor goed functionerende welzijns-en ouderverengingen en een rechtvaardig sociaal beleid. We zetten ook bewust in op dierenwelzijn.”

Gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer (Groen) ziet kansen voor het progressieve blok. “De Ninovieter zal in oktober meer dan ooit een duidelijke keuze moeten maken, tussen (gevaarlijk) extreem-rechts, rechts en wij. Met Vooruit-Groen krijgt de kiezer een volwaardig progressief alternatief waarbij we zullen focussen op sociale vooruitgang met respect voor mens, klimaat en milieu. Voor Vooruit-Groen zijn alvast àlle Ninovieters van tel.”

De lijstvorming van Vooruit-Groen is volop lopende. Kandidaten en plaatsen worden later bekend gemaakt. De lijst staat nog open voor progressieve, zelfs onafhankelijke, kandidaten, met een groot sociaal hart voor Ninove en al haar inwoners. Wie wil meewerken aan het rood-groene Ninoofse project kan bij ons terecht via de sociale mediakanalen van Vooruit en Groen Ninove.