Petra De Sutter stelt boek “Wie redt de toekomst?” voor in Ninove

11 Februari 2024

Petra De Sutter stelt boek “Wie redt de toekomst?” voor in Ninove

De Ninoofse groenen bliezen zondagochtend verzamelen voor een boekvoorstelling van Oost-Vlaams boegbeeld Petra De Sutter. De Sutter is minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post in de federale regering en is ook vice-premier. Zij was voor haar politieke carrière jarenlang gynaecoloog en fertiliteitsexpert aan de Ugent. Ze denkt nog vaak terug aan de kinderen die ze toen op de wereld bracht. Wat kan ze doen om hen en vele anderen hoop te bieden in deze soms verwarrende tijden? In haar boek ging ze met 20  inspirerende mensen het gesprek aan over de grote vraag “Wie redt de toekomst?” In plaats van naar anderen te kijken, is het vooral een boodschap aan iedereen om mee de toekomst vorm te geven. Het zijn immers jij én ik, jullie én wij die mee de toekomst kunnen redden.

Groen-Gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer zag een bevlogen Petra De Sutter. “Ze bracht een verhaal van hoop en perspectief naar Ninove. In soms sombere tijden moeten we durven positieve elementen te zien. Dat zien wij ook in onze mooie stad. In de laatste gemeentemonitor stellen we vast dat het veel besproken onveiligheidsgevoel wegzakt (van 17% naar 9%) en dat het aantal mensen dat positief staan tegenover de diversiteit toeneemt. Ook het aantal mensen dat in Ninove gelukkig zijn is ondanks het vele online geklaag zeer hoog met 81% gelukkige Ninovieters.”

De Dobbeleer keek terug naar 2023 waar Groen Ninove zich coöperatief maar kritisch opstelde. Hij gaf ook aan dat enkel met Groen – een knipoog naar de komende verkiezingscampagne – écht werk gemaakt van klimaatbeleid, van oplossingen voor de overstromingsproblematiek, van lokale groene energie en van correcte en eerlijke politiek.

In primeur gaf Jordy De Dobbeleer ook mee dat hij op de Vlaamse lijst zal staan. Hij steunt mee met andere groene lokale doeners het nationale Groen-verhaal.

De aanwezigen bleven nog gezellig bijpraten bij een helaas zelf betaald drankje. De strenge regels van de sperperiode voor de verkiezingen gingen 2 dagen eerder in. Alvast afspraak volgend jaar bij een dubbel glas!