Wouter geeft fakkel door aan Stijn

21 November 2023

Wouter geeft fakkel door aan Stijn

Wouter Vande Winkel stopt op 1 december als schepen van Openbare Werken, Mobiliteit, Leefmilieu en Klimaat. Kartelpartner Stijn Vermassen (Vooruit) volgt Wouter op. 

Op de gemeenteraad van november stond de aanstelling van de vervanger van Wouter geagendeerd. Gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer bedankte Wouter voor zijn 11 jaar belangeloze inzet voor Ninove. Hij loofde zijn professionalisme, zijn expertise en zijn idealisme. "Wouter was immers een van de schepenen die zijn ambt nagenoeg fulltime opnam. Hij stond ook voor het algemeen belang en keek vooruit. Onder zijn bewind werd Ninove klimaatbewust, maar kreeg ook de fietser voorrang en comfort."

De Dobbeleer verwees ook naar enkele grote verwezenlijkingen als schepen zoals de volkstuinen maar ook de heropwaardering van de trage wegen. Zijn drie grote dossiers van deze legislatuur komen volop in uitvoering: de handelskernvernieuwing, het nieuwe plein aan de mooie abdijkerk maar vooral het landschapspark achter de Fabelta. "Met de Burchtdamse Meersen heeft Wouter enkele stenen in de Dender verlegd. Hij bereidt de stad voor op de toekomst. Door het opvangen van water in een soort van spons,  houden we het water bij voor de droge zomers. Het feit dat Vlaanderen hiervoor een pak geld klaar heeft maar dat ook de VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten) het uitgebreid opnam in haar boekje, toont dat dit inderdaad visionair is."

Wouter keert terug naar het onderwijs. Zijn hart ligt bij jongeren en hun kritische zin te doen krijgen. We wensen Wouter veel arbeidsvreugde toe!

Groen wenst zijn opvolger Stijn Vermassen (Vooruit) alle succes toe!